คลินิกสมองนายแพทย์ฐานุตร์


Doctor's Office

Latitude: 99.82487130837015    Longitude: 19.907144063108188

คลินิกทัศนีย์การพยาบาลและผดุงครรภ์


Doctor's Office

Latitude: 100.833993    Longitude: 17.098656

แผนกทรัพยากรยุคคล เดลินิวส์


Campaign Office

Latitude: 100.57011316905702    Longitude: 13.860621841180633

Ad

อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


Doctor's Office

Latitude: 104.11518385098724    Longitude: 17.292690364839906

คลินิคแพทย์ประสิทธิ์2-สาขานิคมอุสาหกรรมกบินทร์บุรี


Doctor's Office

Latitude: 101.80050659179688    Longitude: 14.067378997802734

Ad

คลินิกแพทย์เสาวรัตน์-จำลอง


Doctor's Office

Latitude: 100.597295    Longitude: 7.193749

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย


Office

Latitude: 100.48221515417467    Longitude: 7.007171195926809

ศูนย์การแพทย์สิริเวช พรยุทธ์คลินิก


Doctor's Office

Latitude: 100.911579    Longitude: 14.532413

ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพฯ อ.ไกรสร พรหมพิทักษ์


Doctor's Office

Latitude: 100.47378243701908    Longitude: 13.87084361139484

อภิชาติ สูติ-นรีแพทย์ คลินิก


Medical Center

Latitude: 98.97668578446961    Longitude: 18.796595237291214

คลินิกอำนาจ - นิติมาการแพทย์


Doctor's Office

Latitude: 102.4448471069336    Longitude: 17.209646224975586

ร้านกุ้งนคร จำหน่ายพันธุ์กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว และเคมีภัณฑ์กุ้งทุกชนิด โดยคุณสมพร ทองบาง


Café

Latitude: 99.972983    Longitude: 8.441162

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


College Lab

Latitude: 100.491104    Longitude: 13.732948

กลุ่มงานการเงิน รพ.นราธิวาสราชนครินทร์


Office

Latitude: 101.82223432698613    Longitude: 6.417106892610292

คลินิกทันตกรรม |โรงพยาบาลแพทย์รังสิต


Dentist's Office

Latitude: 100.62226435925697    Longitude: 13.938764731383502

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม


Campaign Office

Latitude: 100.44181547010542    Longitude: 14.054812689968932

ไทปันคลีนิคการแพทย์แผนไทย


Doctor's Office

Latitude: 100.61255971180734    Longitude: 13.784800065951984

คลินิกนวดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย-สุพรหม อาศรม สาขา1


Medical Center

Latitude: 100.52797181245002    Longitude: 13.846385274843426

ศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี


Hospital

Latitude: 104.8469810955853    Longitude: 15.259972498249898

ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัย


Animal Shelter

Latitude: 100.31893    Longitude: 13.795988

สินกิจไพบูลย์ โลหะการ


Office

Latitude: 100.675257    Longitude: 13.602184

คลินิคสาขา รพ.ลำปาง ข้างวิทยาลัยพยาบาล


Doctor's Office

Latitude: 99.50821194910407    Longitude: 18.289214730032956

คณะคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


University

Latitude: 100.533234    Longitude: 13.763589

คลีนิค นายแพทย์เรืองศักดิ์


Doctor's Office

Latitude: 102.24649086219685    Longitude: 14.522516852096917

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต


Hospital

Latitude: 98.38963444118583    Longitude: 7.957234339343491

สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย


Government Building

Latitude: 100.529567    Longitude: 13.847797

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


Office

Latitude: 100.506208    Longitude: 13.809447

คณะครุศาสตร์ อาคาร30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


University

Latitude: 100.4874530542838    Longitude: 13.73214709618683

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


Coworking Space

Latitude: 99.86149597167969    Longitude: 8.461891174316406

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ


Office

Latitude: 100.65886524266445    Longitude: 13.840212103528584

ห้องพรีเซนท์เคสนิสิตกายภาพบำบัด จุฬาฯ


College Classroom

Latitude: 100.528463    Longitude: 13.743198

นวดเพื่อสุขภาพ @คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา


Spa

Latitude: 100.59688596953292    Longitude: 13.76220841725859

อาคารราชรัตน์ ชั้น5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท


College Arts Building

Latitude: 100.5281937    Longitude: 13.7605709

คลินิคนายแพทย์สุชาติ โรคกระดูกและข้อ


Medical Center

Latitude: 99.911932    Longitude: 13.75426

ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขากำแพงเพชร


Building

Latitude: 99.51272583007812    Longitude: 16.520475387573242

KPI กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย สาขาสุพรรณ


Office

Latitude: 100.126141    Longitude: 14.480688

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


University

Latitude: 100.590163    Longitude: 13.875075

ภาควิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


University

Latitude: 100.485671    Longitude: 13.732099

ธนาคารไทยพาณิชย์ สุขาภิบาล 5


Bank

Latitude: 100.654625    Longitude: 13.886964

คลินิกแพทย์สราวุธ


Doctor's Office

Latitude: 101.278724    Longitude: 12.681779

เทวสถานเทพประทานพร หมู่บ้านวราภิรมย์ คลองสามลำลูกกา


Event Space

Latitude: 100.669964    Longitude: 13.9352952

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาภูเก็ต


Bank

Latitude: 98.390797    Longitude: 7.885591

บำรุงรักษ์การแพทย์คลินิก


Doctor's Office

Latitude: 100.618574823855    Longitude: 13.670857852545957

คลีนิคตา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์


Hospital

Latitude: 101.82526781081891    Longitude: 6.424238062130346

คลินิกแพทย์อภิชาติ


Doctor's Office

Latitude: 100.926064    Longitude: 13.114069

คลีนิคนายแพทย์จรัล


Doctor's Office

Latitude: 99.537065    Longitude: 14.021304

ห้องวิจัยสื่อสารไร้สาย Wireless Communication Research Group (WCRG) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


College Lab

Latitude: 100.514135    Longitude: 13.821412

ห้องอเนกประสงค์ (ห้องกระจก) อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


College Classroom

Latitude: 100.532203    Longitude: 13.734746

ตึก14 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา


College Administrative Building

Latitude: 100.56273841137892    Longitude: 14.349448732578276

ต้นโคเคน สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Garden Center

Latitude: 98.96568379107372    Longitude: 18.79097539850802

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โครงการปริญญาโท การแปล อังกฤษ-ไทย


University

Latitude: 100.49289441952783    Longitude: 13.757275848559585

คลีนิกโภชนาการ แผนกอายุรกรรม ชั้นหนึ่ง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี


Hospital

Latitude: 100.52732363486764    Longitude: 13.768957589464385

อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ


College Basketball Court

Latitude: 100.5371017153735    Longitude: 13.741614721835859

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา


Building

Latitude: 101.96821258921722    Longitude: 14.927552112971236

คลินิกกายภาพ แพทย์ธีรพล


Doctor's Office

Latitude: 100.975408    Longitude: 13.342665

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน เทศบาลสำโรงเหนือ


Sporting Goods Shop

Latitude: 100.596068    Longitude: 13.64495

คลีนิคศัลยกรรม ดี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์


Doctor's Office

Latitude: 100.52788941674052    Longitude: 13.767894021084707

หอประชุมภักดีบดินทร์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์


Meeting Room

Latitude: 101.82375384101314    Longitude: 6.414723908480137

อาคารหมอแวลส์ ชั้น11 รพ.กรุงเทพคริสเตียน


Hospital

Latitude: 100.530505    Longitude: 13.731969

ทันตกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์


Dentist's Office

Latitude: 98.96791103132705    Longitude: 18.851830037410906

คลินิกทันตกรรมแพทย์สันทัด


Dentist's Office

Latitude: 99.874882    Longitude: 13.815133

คลินิคโรคเบาหวาน ห้องตรวจเบอร์ 21 ชั้น 9 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Hospital

Latitude: 99.0981464    Longitude: 18.855151

สำนักงานทนายความ เกรียงศักดิ์ สุวพงษ์


Office

Latitude: 103.639758    Longitude: 16.053854

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี


Office

Latitude: 100.55082574407322    Longitude: 14.384134847431392

มูลนิธิสงฆ์คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย


Church

Latitude: 98.970258    Longitude: 18.731115

พื้นที่ชั่วคราว ภาควิชาศัลยศาสตร์


Doctor's Office

Latitude: 100.526678    Longitude: 13.767027

อาคารเทพทวาราวดี | คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Law School

Latitude: 100.617002    Longitude: 13.767197

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


College Residence Hall

Latitude: 100.60901350810995    Longitude: 14.379948099582917