58204 ห้องปฎิบัติการเครื่องแต่งกายการแสดง ชั้น2 หลังโรงละคร อาคารศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา


College Classroom

Latitude: 100.5090666847483    Longitude: 13.777256758797675

ร้านกระเพาะปลาเห็ดหอมข้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร


Food Truck

Latitude: 100.2643529675993    Longitude: 16.81910991865055

ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งพรรคประชาธิปปัตย์ วัดราชโอรส


Event Space

Latitude: 100.463499    Longitude: 13.702829

Ad

ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


Meeting Room

Latitude: 100.56643670709316    Longitude: 13.885827933047908

ศาลา พล.ต.อ.ประเสริฐ-คุณหญิงน้อย รุจิรวงศ์


Temple

Latitude: 100.49345449771214    Longitude: 13.747362688020804

Ad

ส้มตำหน้าสะพานลอยธนินทรทางกลับรถหน้าทหารอากาศดอนเมือง


Diner

Latitude: 100.61279296875    Longitude: 13.939129829406738

ลานประหารเชือดนิ่มของนศก. ชั้น 9 ตึก 12 ชั้น


University

Latitude: 98.9757419257523    Longitude: 18.789904138318295

ศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ตีมีดดาบโบราณ) สล่าเนี้ยว

Address: Hang Chat, Lampang 52190, Thailand

Art Gallery

Address: Hang Chat, Lampang 52190, Thailand

Latitude: 99.35448882038528    Longitude: 18.323909068142296

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี


Office

Latitude: 100.5006699293861    Longitude: 14.037124166190537

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ห้องศิลป์ดนตรี


Music School

Latitude: 100.51182366841526    Longitude: 13.713019302968869

สงกรานต์รำวงย้อนยุคริมทะเลปากน้ำปราณ


Beach

Latitude: 100.00019408227928    Longitude: 12.37094878067161

หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ


Art Gallery

Latitude: 100.50534324099037    Longitude: 7.0384084174757975

ร้านเจ้ลิ้นจี่ ปลาทู+หอยดอง+หมึกกระตอย


Fish Market

Latitude: 100.06445169709536    Longitude: 13.44042141278252

ร้านถิระดา วัตถุมงคลปลุกเสกโดย หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ


Gift Shop

Latitude: 100.420878    Longitude: 13.913839

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ เขตบางกอกน้อย


Building

Latitude: 100.469203    Longitude: 13.755312

ห้องพักเวร สตว. ฝรภ.(ส่วนงานตระเวนระงับเหตุ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


Military Base

Latitude: 100.74981096719019    Longitude: 13.693070247990635

มัสยิดนูรุ้ลฮูดา คลอง 16 คู้น้อย อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา


Mosque

Latitude: 100.94996643066406    Longitude: 13.881601333618164

ห้องประชุมเปรม ติณลสุลานนท์ โรงแรมโฆษะ


Meeting Room

Latitude: 102.8300750652394    Longitude: 16.42271942463359

ห้องประชุม คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่


Hospital

Latitude: 100.47055053710938    Longitude: 7.016510486602783

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินและพืช


College Lab

Latitude: 99.99249487027917    Longitude: 13.88126788884773

ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี


Emergency Room

Latitude: 100.527195    Longitude: 13.766342

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา


Art Gallery

Latitude: 98.95083353920491    Longitude: 18.80269138870595

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองหก


Field

Latitude: 100.732056    Longitude: 14.090949

ห้องนอนเพชรทีเอ็นพีดินแดนแห่งความหนาวที่ติดลบถึงสิบองศา กูอยู่ได้เพราะเป็นเจ้าชายย้ำปข็. และเป็นราชาโจรสลัด


Theme Park

Latitude: 104.83680036062017    Longitude: 15.242743372818452

ห้องประชุมศาตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร


College Auditorium

Latitude: 100.52892760808913    Longitude: 13.737699359268944

ศูนย์ประสานงาน การจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


Government Building

Latitude: 100.62006491658276    Longitude: 13.954607903658786

View on Map

Phone: +66 2 565 8451

ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ


Meeting Room

Latitude: 100.56593113635823    Longitude: 13.882016379138511

่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรงงานต้นแบบเพื่อการแปรรูปอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


University

Latitude: 101.01803382015113    Longitude: 14.521331722981731

ข้าวต้มปลากระพงขาว กระเพาะปลา เจ๊อรพิน


Food Truck

Latitude: 100.473483    Longitude: 7.00885

ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย


College Classroom

Latitude: 102.83021547369346    Longitude: 16.46940630517892

คณะครุศาสตร์ อาคาร30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


University

Latitude: 100.4874530542838    Longitude: 13.73214709618683

ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์เทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


College Auditorium

Latitude: 100.5330925    Longitude: 13.7671976

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำ จ.เชียงราย : วัดถ้ำผาจม


Non-Profit

Latitude: 99.87342449764445    Longitude: 20.44194234936107

ห้องประชุมจักรพันธ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


Meeting Room

Latitude: 100.53459666964623    Longitude: 13.773084606309165

โรงงานป่ายะเซรมิก บ้านบ้านยะ ตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง


Factory

Latitude: 99.444266    Longitude: 18.302302

View on Map

Phone: +66 90 493 5347

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ปุ้ย & เปา (แม่สมศรี เจ้าเก่า) | ตลาดรัตนโกสิน 200 ปี รังสิต-ปทุมธานี 10 4 จ.ปทุมธานี ประชาธิปัตย์‎ 12130 ประเทศไทย


Restaurant

Latitude: 100.608701    Longitude: 13.987997

ห้องประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ทีซี-กรีน เฟส 1


Conference Room

Latitude: 100.57421875    Longitude: 13.754487037658691

หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ @มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์


College Auditorium

Latitude: 100.1333282    Longitude: 15.7125741

อาคารนาฎศิลป์และดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


University

Latitude: 100.73102569734658    Longitude: 14.039056843967721

ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า


Emergency Room

Latitude: 100.48497132831193    Longitude: 13.70995294792947

ห้องศิลปะ ร.ร.บ้านดุงวิทยา


Art Gallery

Latitude: 103.2707148    Longitude: 17.6938427

ข้าวแกงป้าเหลา ตลาดปีระกา เวิ้งนครเกษม


Thai Restaurant

Latitude: 100.504182    Longitude: 13.745078

ห้องประชุม มิ่งนครพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วพบ.นครพนม


College Auditorium

Latitude: 104.77487515513144    Longitude: 17.41264778443844

บ้านหมวยเกล อาบ อบ นวด สถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมอบายมุขทั้งปวง ย้านประตูน้ำ เปิด 24 ชม.


General Entertainment

Latitude: 100.54593034893259    Longitude: 13.752900474127532

ตู้เติมเงินหน้าซอยร่วมพัฒนา2สะและหมัด


Convenience Store

Latitude: 100.60205894528876    Longitude: 13.729625418972637

ห้องอเนกประสงค์ (ห้องกระจก) อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


College Classroom

Latitude: 100.532203    Longitude: 13.734746

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด สาขา ขอนแก่น


Laboratory

Latitude: 102.83272038837482    Longitude: 16.473341749149895

ร้านอาหารเจ หลังตลาดนัด ข้างอาคารวานิช


Chinese Restaurant

Latitude: 100.546684    Longitude: 13.749424

ห้องประชุมพวงแสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี


College Auditorium

Latitude: 101.345198    Longitude: 14.171342

ห้องประชุมสุริยะ 1 สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Address: Itsaraphap 15, Hiranruchi, Bangkok, Bangkok 10600, Thailand

Meeting Room

Address: Itsaraphap 15, Hiranruchi, Bangkok, Bangkok 10600, Thailand

Latitude: 100.48968776345943    Longitude: 13.732590584131664

คลังหนังสือบ้านคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี


Art Gallery

Latitude: 100.60990966768163    Longitude: 13.974952765111212

ห้องประชุม ดร.เศาวนิต


College Auditorium

Latitude: 102.113978    Longitude: 14.984644

สำนักก่อสร้างทางที่3 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 329 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 340-อ.บางประอินตอน3


Office

Latitude: 100.533135424542    Longitude: 14.471375709252808

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


College Lab

Latitude: 100.491104    Longitude: 13.732948

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี


College Auditorium

Latitude: 100.90795135498047    Longitude: 14.54228401184082

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง


Medical Center

Latitude: 99.81620691315938    Longitude: 20.302703786342242

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง


Medical Center

Latitude: 99.81620691315938    Longitude: 20.302703786342242

ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด


Meeting Room

Latitude: 103.653713    Longitude: 16.047643

ตลาดนัดวันอังคาร รพ.ปิยะเวท (หน้าลานพระรูปรัชกาลที่ 5)


Flea Market

Latitude: 100.57925824879996    Longitude: 13.75485912429657

น้ำดื่มชาละวัน ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร


Factory

Latitude: 100.250284    Longitude: 16.488014

ห้องประชุม รองศาตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


College Auditorium

Latitude: 98.35297393798828    Longitude: 7.893766403198242

ศูนย์ปฎิบัติการด้านการกำจัดขยะมูลฝอย


Capitol Building

Latitude: 100.920582    Longitude: 12.967078

ปังปอนด์กาแฟสด @ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


Coffee Shop

Latitude: 100.98116119876181    Longitude: 12.68879867414735

ห้องปฏิบัติการตรวจเปรียบเทียบอาวุธและเครื่องกระสุน


Office

Latitude: 100.53447581390553    Longitude: 13.745629785075735

หอประชุมศาสตราจาย์ประสม รังสิโรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Address: Lat Krabang, Bangkok, Bangkok 10520, Thailand

College Auditorium

Address: Lat Krabang, Bangkok, Bangkok 10520, Thailand

Latitude: 100.775149    Longitude: 13.725639

บริษัท ฐิติโชติ เซอร์วิสฯ จำกัด | TSE Co.,Ltd. (โรงงานผลิตตู้ จัดจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิง)


Factory

Latitude: 100.74572545645525    Longitude: 13.856782577198992

View on Map

Phone: +66 81 446 1429

ห้องดนตรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า


Music Venue

Latitude: 102.102267    Longitude: 12.605381

ห้อง 432 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


College Classroom

Latitude: 100.53325078515176    Longitude: 13.742039661896316

เจียงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ประชาอุทิศ27/2


Asian Restaurant

Latitude: 100.50141155719757    Longitude: 13.659774773181494

มูลนิธิอุตรดิตถ์สังเคราะห์


Synagogue

Latitude: 100.09913    Longitude: 17.619618

ห้องเลกเชอร์นิสิตปี2 ตึกใหม่ ทันตะจุฬา


College Classroom

Latitude: 100.53553056028086    Longitude: 13.741468553488051

ตลาดปูม้าเป็น..อาหารทะเลสดๆ อ่างศิลา


Fish Market

Latitude: 100.93813433676692    Longitude: 13.333748576357088